Balans 2015

 

HACKFORTSCHE WINDMOLEN

Vorden

Balans 2015

BALANS 2015

 

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande balans opgesteld en vastgesteld per 31 december 2015:  

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 5.326,58

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 5.326,58

TOTAAL

€ 5.3526,58


€ 5.3526,58

Inkomsten en uitgaven 2018
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.583,72TOTAAL

€ 1.583,72Akkkoord en vastgesteld door het bestuur.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Derk Besseling, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid

 

ADRES:

Het Hoge 66

7251 XZ Vorden

 

Telefoon: +31 575 552310 (molen)

                  +31 575 551021 (secretaris)

Email:       info@hackfortschewindmolen.nl

Bankrekening: NL96 RABO 0366 426109

OPENINGSTIJDEN MOLEN:

Iedere woensdag en zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur, maar ook op afspraak.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

De Stichting heeft een ANBI-status

(voor meer informatie zie het tabblad "STICHTING VRIENDEN").

KvK nummer  : 08089005

RSIN-nummer: 816081876