Balans 2018

 

HACKFORTSCHE WINDMOLEN

Vorden

Balans 2018

BALANS 2018

 

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande balans opgesteld en vastgesteld per 31 december 2018:  

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 10.667,83

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 10.667,83

TOTAAL

€ 10.667,83


€ 10.667,83

Inkomsten en uitgaven 2018
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.806,29TOTAAL

€ 1.806,29Akkkoord en vastgesteld door het bestuur d.d. 5 februari 2019.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid

 

ADRES:

Het Hoge 66

7251 XZ Vorden

 

Telefoon: +31 575 552310 (molen)

                  +31 575 551021 (secretaris)

Email:       info@hackfortschewindmolen.nl

Bankrekening: NL96 RABO 0366 4261 09

OPENINGSTIJDEN MOLEN:

Iedere woensdag en zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur, maar ook op afspraak.

 

Copyright © All Rights Reserved

De Stichting heeft een ANBI-status

(voor meer informatie zie het tabblad "STICHTING VRIENDEN").

KvK nummer  : 08089005

RSIN-nummer: 816081876