Algemene informatie

Algemene informatie:

Naam

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen

Bezoekadres (molen)

Het Hoge 66 - 7251XZ Vorden (alleen tijdens openingstijden)

Postadres (secretaris)

Hof van Kettelerij 18 - 7251 DS Vorden

E-mail

info@hackfortschewindmolen.nl

RSIN-nummer

8160.81.876

Per 01-01-2012 is de titel culturele ANBI toegekend.

KvK-nummer

08089005

Statuten

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

De werkzaamheden worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Noodzakelijke kosten worden op declaratiebasis door de penningmeester vergoed.

Activiteiten

Tenminste 1x per jaar ontvangen alle donateurs een nieuwsbrief, waarin - naast eventuele interessante inhoudelijke (achtergrond)informatie - een korte samenvatting van de activiteiten van het voorgaande jaar worden vermeld. 

De nieuwsbrieven van de afgelopen jaren vindt u hier.

Financiële verantwoording

Giften en schenkingen

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie KvK-nummer hierboven) en beschikt een door de belastingdienst afgegeven zgn. "culturele ANBI-certificaat" (zie RSIN nummer hierboven). Dit betekent dat onze stichting geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament ons als begunstiger hebben aangemerkt.

Uw jaarlijkse donatie of wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag), dan kunt u dit bedrag 1,25x aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting of 1,50x voor de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Periodieke giften over vijf jaar zijn zelfs zonder drempel aftrekbaar.