VRIENDEN

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen

De “Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen” heeft als doel:

 

Het daadwerkelijk en in financiële zin ondersteunen van projecten van de in Vorden gevestigde “Stichting Vordens Molens” en in het bijzonder de Hackfortsche Windmolen, gelegenaan het Hoge 66 te Vorden, die is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Erfgoedwet.

 

Het betreft voornamelijk activiteiten waarvoor via (de) reguliere (kanalen van) van overheidssubsidies geen of onvoldoende geldmiddelen beschikbaar zijn.

Sub-tabs:

ADRES:

Het Hoge 66

7251 XZ Vorden

 

Telefoon: +31 575 552310 (molen)

                  +31 575 551021 (secretaris)

Email:       info@hackfortschewindmolen.nl

Bankrekening: NL96 RABO 0366 4261 09

OPENINGSTIJDEN MOLEN:

Iedere woensdag en zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur, maar ook op afspraak.

 

Copyright © All Rights Reserved

De stichting heeft een ANBI-status

(voor meer informatie zie het tabblad "STICHTING VRIENDEN").

KvK nummer  : 08089005

RSIN-nummer: 8160.81.876