Donateurs

DONATEUR WORDEN?

 

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft als primair doel gelden in te zamelen om de molen in stand te houden. De stichting genereert zijn financiële middelen onder meer d.m.v. jaarlijkse donaties (minimaal € 15,- per jaar). Wilt u ook bijdragen aan deze doelstellingen?

 

Vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in en klik op de knop "verzenden".

 

Met deze steun kunnen we mede deze prachtige molen en zijn activiteiten in stand houden!


Giften en schenkingen

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt een door de belastingdienst afgegeven zgn. "culturele ANBI-certificaat". Dit betekent dat onze stichting geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament ons als begunstiger hebben aangemerkt.

Uw jaarlijkse donatie of wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag), dan kunt u dit bedrag 1,25x aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting of 1,50x voor de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Periodieke giften over vijf jaar zijn zelfs zonder drempel aftrekbaar.

AANMELDINGSFORMULIER ALS DONATEUR VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE HACKFORTSCHE WINDMOLEN: