Jaarrekening 2017

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2017:  

Staat van baten en lasten 2017:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2017

€ 7.109,54

2017

BEGROTING

REALISATIE

2017

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.000,00

€ 2.100,00

Bankkosten

€ 120,00

€ 98,05

Subsidies

€ 0,00

€ 0,00

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 168,04

Begroot verlies

€ 970,00

Bestuurskosten

€ 250,00

€ 247,25

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 88,43

Activiteiten molen

€ 1.250,00

€ 26,23

Afdrachten aan SVM

€ 1.000,00

€ 0,00

Positief resultaat

€ 1.472,00

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 2.100,00

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 2.100,00

Banksaldo per

1-1-2018

€ 8.581,54

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- geen opmerkingen.

Credit:

- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.

Balans per 31 december 2017:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 8.581,54

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 8.581,54

TOTAAL

€ 8.581,54


€ 8.581,54

Inkomsten en uitgaven 2017
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.472,00TOTAAL

€ 1.472,00TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur d.d. 23 juli 2018.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid