Jaarrekening 2021

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2021:  

Staat van baten en lasten 2021: <KLIK HIER>

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten:

Debet:

- de ontvangen bedrag in de post "subsidie" betreft de opbrengst n.a.v. de RABO ClubSupport-actie. Hiervoor zijn lampen gekocht ter verbetering van de binnenverlichting.

Credit:

- Vanwege de corona-maatregelen zijn er in 2021 weinig kosten gemaakt.

Balans per 31 december 2021: <KLIK HIER>

Toelichting bij de balans:

zie het document.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur op 22 februari 2022

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid