Jaarrekening 2018

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2018:  

Staat van baten en lasten 2018:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2018

€ 8.581,54

2018

BEGROTING

REALISATIE

2018

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 1.900,00

€ 2.624,00

Bankkosten

€ 120,00

€ 120,33

Subsidies

€ 0,00

€ 260,00

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 229,75

Begroot verlies

€ 1.070,00

Bestuurskosten

€ 250,00

€ 4,98

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 151,87

Activiteiten molen

€ 1.250,00

€ 310,78

Afdrachten aan SVM

€ 1.000,00

€ 0,00

Positief resultaat

€ 2.086,29

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 2.904,00

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 2.904,00

Banksaldo per

1-1-2019

€ 10.667,83

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- de ontvangen subsidie betreft een bijdrage van het Oranjefonds in het kader van NL-Doet.

Credit:

- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.

Balans per 31 december 2018:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 10.667,83

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 10.667,83

TOTAAL

€ 10.667,83


€ 10.667,83

Inkomsten en uitgaven 2018
Ontvangen donaties en subsidies minus de gemaakte kosten

€ 2.086,29TOTAAL

€ 2.086,29TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur d.d. 5 februari 2019.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid