VRIENDEN

De “Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen” heeft als doel:

 

Het daadwerkelijk en in financiële zin ondersteunen van projecten van de in Vorden gevestigde “Stichting Vordens Molens” en in het bijzonder de Hackfortsche Windmolen, gelegenaan het Hoge 66 te Vorden, die is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Erfgoedwet.

 

Het betreft voornamelijk activiteiten waarvoor via (de) reguliere (kanalen van) van overheidssubsidies geen of onvoldoende geldmiddelen beschikbaar zijn.

Sub-tabs: